Smålandshöns

Smålandshönan skapades av pastorn Martin Silverudd under 1960-talet. Som många andra av Silverudds raser bygger den på gamla svenska stammar av vit Leghorn. 

Rasen värper många ljust bruna ägg. 

Smålandshönan är könsvisande vilket betyder att man på nykläckta kycklingar kan se om det är en tupp eller en höna. 

Hönkycklingarna har precis som vildhönsens kycklingar s.k. viltteckning, ett brett brunt band mitt på ryggen och två smalare mörka band på var sida.

Tuppkycklingarna är gul/grå och har ibland en svag antydan till streck på ryggen. 

Även hos de vuxna djuren finns det en stor könsskillnad. Detta beror på hönans nästan unika kombination av gener där alla Smålandshöns har genen för viltfärg e+ (samma teckning som brun Leghorn och röd Djungelhöna) kombinerat med genen för tvärrandigt B (som finns i Plymouth Rock och Maran). För att förbättra möjligheterna för könsvisande kycklingar finns även genen för silver (S). S-genen har den effekten att den tar bort alla varma toner i djurets färger.

Smålandshönan är laxfärgad på bröstet och grafitbrun i randigt på sida och vingar. 

Tuppen skiljer sig markant från hönan och är helt randig i ljus och mörk grafit.

Den engelska rasen Legbar är till utseendet väldigt lik Smålandshönan men i stället för vita ägg värper Smålandshönan bruna ägg. De två rasernas ursprung är för övrigt helt olika. När Silverudd skapade rasen använde han sig av Rhode Island Red för att bryta dominansen av vitt som finns i vit Leghorn för att kunna göra rasen könsvisande. Från Rhode Island Red kommer anlag för bruna ägg. Ett specifikt avelsmål för smålandshönan är att verka för rundare ägg. Använd om möjligt ej avlånga ägg i avel. Ett annat är att motverka ruvningen. Hönor som visar tydlig ruvlust tas ur avel. Ett sista mål är att verka för mörkare ägg. Avla på de mörkaste äggen.

(Från Svenska Kulturhönsföreningen kulturhons.se)