Cream Legbar

Typ: Värpras
Vuxenvikt: Tupp 2 -2,2 kg, Höna ca 1,8 kg
Antal ägg: ca 250 / år
Äggvikt: 55 – 60 gram
Äggfärg: Blåtonad
Könsvisande: Ja

Cream Legbar är en brittisk hönsras, som skapades under 20, 30 och 40-talen.
Avelsarbetet skedde bland annat i Cambridge där en biologiprofessor vid namn R.C. Punnett spelade en central roll. Rasen kännetecknas av att den är könsvisande vid kläck, att den värper blåtonade ägg, att den har tofs, samt att den har den karaktäristiska creamfärgade fjäderdräkten som gett rasen dess namn. Det är många raser som bidragit till den ras vi idag känner som Cream Legbar. I olika skeden av skapandet användes bland annat Vit Leghorn, Araucana, Danska Brun Leghorn, Plymouth Rock, Hamburger och Rhode Island red. Araucana inhämtades på en expedition till Sydamerika 1927-28. Genom inkorsning av den rasen fick man de karaktäristiska ljust blåtonade äggen.
Rasen karaktäriseras av god könsvisning där man ser tydlig skillnad på dagsgamla tuppar och hönor. Alla djur bär tofs på huvudet och genen för cream gör att de varma tonerna i viltteckningen i guld bleks till en kallare ton likt effekten av silver. Tanken när man skapade rasen var att tillföra den brittiska äggproduktionen en dimension i och med skalfärgen. Blåtonade ägg blev med tiden synonymt för extra goda producerade på frigång.

(Från Svenska Kulturhönsföreningen https://kulturhons.se/raser/cream-legbar/)