Pekinganka

Pekingankan lägger 80-120 ägg per år. Äggen är vitgula i färgen. Draken väger ungefär 4,5kg och ankan väger ca 4kg. 

Amerikansk Pekinganka är den i särklass mest använda ankan i köttproduktion i världen. Pekingankan har använts i köttproduktion i Sverige sedan det förra århundradets början.

Den har snabb tillväxt och är en god fodersökare. Pekingankan är helt vit med gul näbb, vilken oftast är nätt och formad som gräsandens med en konkav form i ovankant. Pekingankan har gula fötter.

Det finns även Tysk Pekinganka. De är mindre och mer upprättstående i sin hållning. Dess produktionsegenskaper är långt ifrån på samma nivå.

(Svenska Kulturhönsföreingen https://kulturhons.se/raser/pekinganka/)